Välkommen till

  • Kontakt

Support Brf

Kontaktperson

Alla våra Brf:er har en kontaktperson hos oss. Vet du inte vem det är titta på ditt avtal eller maila kundtjänst.
OBS! kontaktpersonens kontaktuppgifter är endast till för styrelsen, ingen support till boende kommer att ges på detta telefonnummer.

Driftproblem

Ring vår felanmälan eller skicka e-post till kundtjänst.

Leveranstid av installation

Normal inkopplingstid är mellan 10 - 30 dagar om fastighetsnät finns.
Installation av fastighetsnät tar olika lång tid beroende på brf:ens storlek, titta i era beställningspapper.

Ändring av hastighet

Ni kan självklart uppgradera fritt under avtalstiden.
Bara att kontakta kundtjänst eller er kontaktperson.

Uppsägning

Uppsägning görs via brev eller e-post till kundtjänst.